මුද්‍රණය යනු සායම් හෝ වර්ණක යොදා රෙදි මත රටා මුද්‍රණය කිරීමේ ක්‍රියාවලියයි. සෑම මුද්‍රණ වර්ගයකටම ආවේණික වූ ලක්‍ෂණ හා වාසි ඇත, උදාහරණයක් ලෙස ඩිජිටල් මුද්‍රණය වඩාත් ජවසම්පන්න, ස්පර්ශයට මෘදු, උසස් වර්‍ණ වේගවත් බව සහ පරිසර හිතකාමී වන අතර සාම්ප්‍රදායික තිර මුද්‍රණය සඳහා රන්, රිදී වැනි විශේෂ මුද්‍රණ පේස්ට් වල වාසිය ඇත. , මුතු වර්‍ණ, ඉරිතැලීම් බලපෑම්, රන්වන් පාවෙන බලපෑම්, ස්වීඩ් පෙන බලපෑම් සහ යනාදිය. මුද්‍රණයේ වර්ණ වේගවත් බව මට්ටම් 3.5 ට වඩා වැඩි විය හැකි අතර ඉහළ මට්ටමේ අලංකාර විලාසිතාමය කාන්තා හා ළමා ඇඳුම් සඳහා ඉතා සුදුසු ය.
123 ඊළඟ> >> පිටුව 1/3